Chép nhạc - hình - phim từ máy tính vào iPhone, iPod

Bạn mới mua được 1 chiếc iPhone của hãng Apple nhưng bạn không biết làm thế nào để chép nhạc, hình ảnh, video vào iPhone đây? Bài hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn khắc phục điều đó.
Bạn cần cài phần mềm iTunes mới nhất vào máy vi tính của bạn, có thể tải đây: http://www.apple.com/itunes/download/ và cài vào trong máy vi tính của bạn. Sau đó, bạn double click vào biểu tượng iTunes để chạy chương trình.
1. Chép nhạc từ máy tính vào iPhone.Để chép nhạc vào iPhone, bạn chọn File --> New Playlist (hay Ctrl + N) để tạo 1 Playlist và đặt tên là Music.( Bạn có thể đặt tên khác tùy thích).
Chọn File --> New Playlist hay Ctrl + N để tạo 1 Playlist
Sau đó bạn mở My computer và dẫn đến nơi bạn lưu nhạc. Bạn có thể chọn từng bài (bấm giữ Ctrl và click vào bài nhạc) hay chọn tất cả (Ctrl + A) tùy theo ý thích của bạn. Bạn bấm giữ chuột và kéo thả các bài đó sang phần ô trống trong Playlist Music. Nếu làm đúng thì các bài nhạc bạn chọn sẽ có trong phần Playlist Music.
Các bài nhạc bạn chọn hiển thị trong phần Playlist Music.
Tiếp theo bạn vào phần DEVICES (1), chọn sang thẻ Music (2), chọn mục Sync Music (3), chọn Selected Playlist (4), chọn đến Playlist bạn cần sync vào iPhone (ở đây là Music) (5), sau đó bạn chọn Apply để Sync nhạc vào iPhone (6).
Thực hiện 6 bước để Sync nhạc vào iPhone
2. Chép hình ảnh từ máy tính vào iPhone.
Bạn vào phần DEVICES, chọn sang thẻ Photo (1), chọn mục Sync Photo From (2), chọn Choose Folder (3), chọn đường dẫn đến nơi những hình ảnh bạn cần sync vào iPhone. Sau đó bạn chọn Sync để Sync hình ảnh vào iPhone (4).
Thực hiện 4 bước để Sync hình ảnh vào iPhone
3. Chép phim từ máy tính vào iPhone.
Bạn vào phần Movies trong Library. Bạn mở My Computer, dẫn đến nơi bạn lưu phim, chọn những phim bạn cần chép vào iPhone, thực hiện nắm giữ và kéo thả các phim vào phần Movies.
Nắm giữ và kéo thả các phim vào phần Movies
Nếu làm đúng thì trong phần Movies sẽ thấy xuất hiện các phim. Lưu ý: các phim phải có định dạng là MP4 hay MOV.
Thực hiện 4 bước để Sync phim vào iPhone.
Vào phần DEVICES, chọn sang thẻ Video (1), chọn mục Sync movies (2), chọn các phim cần sync vào iPhone(3). Sau đó bạn chọn Sync để Sync phim vào iPhone (4).
4. Chú ý:
Trong máy iphone cần phải cài chương trình itunes thì máy tính mới kết nối được.
 Download phiên bản iTunes mới nhất tại đây: http://www.apple.com/itunes/download/ ( Copy clink  này và dán vào khung địa chỉ của trình duyệt. bấm tải trang này). Sau đó, bấm double click vào chương trình iTunesSetup.exe để cài đặt.
 Nhạc hình hoặc phim chép vào máy iPhone phải có đuôi MP4 hoặc MOV , tất cả các đuôi khác đều không mở được, mặc dù cài thì vẫn vô nhưng không phát được.
Khi kết nối máy tính với iphone không được đóng băng máy tính, nếu đóng băng chương trình vẫn chạy nhưng khi chép nhạc sẽ bị lỗi không vào máy được.
Iphone chỉ có thể lưu giữ nhạc ở một máy tính nhất định, khi sử dụng ở một máy tính khác toàn bộ các dữ liệu chép vào sẽ bị mất tất cả.
Chép nhạc hình cũng giống như chép phim.
Nguồn: Thế Giới A Lô sưu tầm.
http://www.thegioialo.com.vn